Vademecum pracownika: o czym powinieneś wiedzieć zawierając umowę o pracę?

żyrandole kryształowe

Na początku dorosłego życia zawsze przychodzi taka chwila, gdy wkracza się na ścieżkę zawodową w roli pracownika bądź pracodawcy. Przy podpisywaniu umowy o pracę każdemu zależy na tym, by cały proces był przeprowadzony sprawnie i był zgodny z przepisami. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zapisami umowy można zwrócić się do doświadczonego specjalisty z dziedziny prawa pracy. Po wpisaniu w sieci frazy adwokat prawo pracy Gdańsk, Warszawa czy Kraków można bez problemu znaleźć wiele takich osób. Jakie są główne zasady, o których trzeba pamiętać chcąc podpisać umowę o pracę?

Poznaj wszystkie rodzaje umowy o pracę

W zapisach kodeksu pracy znajdują się trzy typy umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony. Pierwsza z nich jest podpisywana najczęściej z nowo zatrudnianym pracownikiem i daje pracodawcy możliwość sprawdzenia umiejętności pracownika. Czas trwania takiej umowy wynosi maksymalnie 3 miesiące, jednak pracodawca w dowolnym momencie może go skrócić. Ten typ umowy może posłużyć też do zatrudnienia obecnego pracownika na nowym stanowisku w celu sprawdzenia jego kompetencji Kolejny wariant to umowa na czas określony, która może być zawierana na maksymalny okres 33 miesięcy i podpisana maksymalnie 3 razy. Kolejną, najkorzystniejszą dla pracownika, jest umowa na czas nieokreślony. Taka umowa powinna zostać bezwarunkowo zawarta po zakończeniu obowiązywania dwóch wcześniejszych umów, ale oczywiście możliwe jest, aby ją zawrzeć nawet na początku pracy – wszystko jest uzależnione od podejścia osoby zatrudniającej. Umowa na czas nieokreślony gwarantuje pracownikowi większe bezpieczeństwo i pewność, że nie straci pracy wraz z zakończeniem umowy. Co więcej, wypowiedzenie takiej umowy musi zostać uzasadnione i przeprowadzane przy zachowaniu znacznie dłuższego okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę – co powinna zawierać?

Umowa o pracę obowiązkowo musi jasno wskazywać jej strony, typ umowy i datę jej podpisania oraz warunki zatrudnienia. Szczególnie istotny jest ostatni punkt, który musi opisywać rodzaj powierzanej pracy. Zgodnie z tą zasadą w umowie o pracę musi zostać rzeczowo opisana nazwa powierzanego stanowiska pracy oraz jego obowiązki. Określić należy też miejsce wykonywania pracy, najczęściej wyznacza się je jako punkt geograficzny zawierający konkretny adres. Umowa o prace powinna określać też wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. Nie można zapominać, że wynagrodzenie ma być podane jako stawka miesięczna lub godzinowa oraz nie może być niższe niż aktualnie obowiązujące wynagrodzenie minimalne (2800 złotych brutto – 2021 rok). Wymiar czasu pracy wskazuje, czy pracownik ma być zatrudniony w ramach całego etatu, czy tylko jego części.